Ιδρύματα, Ενώσεις (σωματεία) και Ομοσπονδίες | George Papantoniou & Co LLC

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header foundation

 

Γεώργιος Παπαντωνίου & Σια ΔΕΠΕ Φάσμα Υπηρεσιών:

  • Καταχώριση οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες οντότητες.
  • Τροποποίηση του Καταστατικού ή μετατροπή του Συλλόγου σας σε Ένωση για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Νέου Νόμου.
  • Νομική υποστήριξη των δραστηριοτήτων σας σε ετήσια ή ad hoc βάση, όπως: σύνταξη των σχετικών ψηφισμάτων, αποφάσεις των μελών των επιτροπών, εκπροσώπηση της οντότητάς σας ενώπιον τρίτων, νομικές συμβουλές ως προς τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της διοίκησής σας κ.λπ.

 

Σύντομη εισαγωγή:

Κάθε είκοσι ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μπορούν να δημιουργήσουν μια μη κερδοσκοπική ένωση η οποία δεν θα πρέπει να είναι πολιτικό κόμμα ή συνδικαλιστική οργάνωση.

Τρεις ή περισσότερες μη κερδοσκοπικές οντότητες μπορούν να ιδρύσουν μια Ομοσπονδία.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ιδρύσει Ίδρυμα υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετεί σκοπούς φιλανθρωπικού ή δημόσιου συμφέροντος ή για άλλους σκοπούς όπως περιγράφονται στον παρακάτω Νόμο.

Από τις 14 Ιουλίου 2017 η ίδρυση των ανωτέρω οντοτήτων διέπεται από νόμο που αναθεωρεί το νόμο των κοινωνιών και των ιδρυμάτων του 1972 και του 1997 και καταργεί τον νόμο για την εγγραφή του συλλόγου ("Νέος νόμος"),

Σύμφωνα με το νέο νόμο, μεταξύ άλλων θεμάτων:

  • Οι παραπάνω φορείς αποκτούν το καθεστώς "Νομική οντότητα".
  • Ορισμένες υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις πρέπει να παρέχονται στον Έφορο Σωματείων.
  • Προστίθενται περαιτέρω διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, τον τρόπο εκλογής τους και τη διάρκεια της θητείας τους.
  • Εξαίρεση για τη διατήρηση και τον έλεγχο των λογαριασμών εάν τα ετήσια έσοδα τους δεν υπερβαίνουν τα 40 000 ευρώ.

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: