Εμπορικό Δίκαιο / Δίκαιο των Συμβάσεων | George Papantoniou & Co LLC

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header contract

 

Γεώργιος Παπαντωνίου & Σια  ΔΕΠΕ.

Φάσμα υπηρεσιών:

  • Πλήρης νομική υποστήριξη στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες;
  • Σύνταξη ή επανεξέταση όλων των συμφωνιών και άλλων νομικών εγγράφων; ·
  • Διεξαγωγή διαπραγμάτευσης και δρομολόγησης  συναλλαγών μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, παροχή συνεχών επαγγελματικών συμβουλών και υποστήριξης;
  • Νομική στήριξη στις εμπορικές συναλλαγές σας, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους, συμφωνιών franchising, συμφωνιών κατασκευής, συμφωνίας εμπιστευτικότητας, πρακτορείου κ.λπ.;
  • Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων που χρειάζονται σε μία συναλλαγή, από εγκρίσεις επιχειρήσεων έως νομικές γνωματεύσεις ή εκθέσεις δέουσας επιμέλειας;
  • Βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής διαδικασίας από νομική άποψη;
  • Επίλυση διαφορών;
  • Άλλα συναφή θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα είναι ευχαρίστηση μας να σας βοηθήσουμε.

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: