Ενημερώσεις | George Papantoniou & Co LLC

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header news

After Brexit, the process for British citizens considering moving to Cyprus has become more arduous and complex. The process faced by British citizens and their family is currently the same as for other non-EU citizens.

Eventhough, the process is more complex, despite the Brexit impediment, there still remain viable for those who, still want to take the chance and start a new life in Cyprus.

Περισσότερα...

Υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα να διαμένουν στη Δημοκρατία εφόσον ο/η σύζυγος τους είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση λύσης του γάμου ο/η σύζυγος, υπήκοος τρίτης χώρας παύει να έχει δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία.

Περισσότερα...

O δικηγόρος του γραφείου μας που ανέλαβε την υπόθεση D. Z. κατά BlueAir στο Ευρωπαικό Δικαστήριο αναλύει τα κύρια σημεία της σημαντικής αυτής απόφασης

Περισσότερα...

Η εγγραφή εταιρείας ιατρών διέπεται από τον Περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμο του 2013 (Ν.73(Ι)/2013). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή Εταιρείας Ιατρών είναι η προηγούμενη έγκριση σχετικής αίτησης από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. Μετά τη σχετική έγκριση ακολουθείται η νενομισμένη διαδικασία για εγγραφή εταιρείας.

Περισσότερα...

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα πεδίο στο οποίο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διατήρηση, διάδοση και φυσικά οικονομική ανάπτυξη. Με τον όρο πολιτιστική κληρονομιά εννοούμε βιβλία, χάρτες, χειρόγραφα, εφημερίδες, πίνακες ζωγραφικής, αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά έργα, κ.α.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 2

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: